kotwice gumowo-metalowe

Kotwice gumowo-metalowe

Produkowane przez nas kotwice gumowo-metalowe są wykorzystywane do kotwiczenia jednostek pływających jak łodzie, pontony i małe jachty. Zaletą kotwic jest zewnętrzna powłoka gumowa, która nie kaleczy burt lodzi ani komór pontonu, a małe gabaryty sprawiają, iż są one łatwe w transporcie.

Ponadto podciągane z dna zbiornika wodnego kotwice samoczynnie się oczyszczają z piasku, mułu i wodorostów.

Produkujemy trzy podstawowe wielkości kotwic: 5kg, 9kg, 14kg.
Na specjalne zamówienie możemy wyprodukować kotwice o masie 28kg do kotwiczenia dużych łodzi oraz jachtów.

W dniu 31 lipca 2006r. nasze kotwice gumowo-metalowe zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 11353.

Proponowane zestawy kotwic

  • Łódź lub ponton do 2,5m długości - 2 kotwice 5kg
  • Łódź lub ponton 2,5 -3m długości - 1 kotwica 9kg i 1 kotwica 5kg
  • Łódź powyżej 3m długości - 2 kotwice 9kg lub 1 kotwica 14kg i 1 kotwica 9kg
  • Większe łodzie i jachty - 2 kotwice 14kg.